Thông báo (số 1): Danh sách nộp hồ sơ và những người đủ điều kiện dự tuyển dụng viên chức năm học 2020-2021

Thông báo số 182/TT-SGD&ĐT.HĐTD về Danh sách nộp hồ sơ và những người đủ điều kiện dự tuyển dụng viên chức năm học 2020-2021

Bài tin liên quan
Tin tức
Tin đọc nhiều

Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Đình Đô - Hiệu Trưởng

Email: c3yenthanh3@nghean.edu.vn

Địa chỉ: Xã Quang Thành, Yên Thành, Nghệ An

Điện thoại: 0238 3638 678

Bản quyền © Trường THPT Yên Thành 3