Thông báo quyết định công nhận sáng kiến cấp cơ sở năm học 2019 - 2020

Quyết định số 571/QĐ-SGD&ĐT ngày 18/6/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc công nhận sáng kiến cấp cơ sở năm học 2019 - 2020

Bài tin liên quan
Tin tức
Tin đọc nhiều

Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Đình Đô - Hiệu Trưởng

Email: c3yenthanh3@nghean.edu.vn

Địa chỉ: Xã Quang Thành, Yên Thành, Nghệ An

Điện thoại: 0238 3638 678

Bản quyền © Trường THPT Yên Thành 3