THÔNG BÁO LỊCH LÀM VIỆC CỦA HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC (Kèm theo Quyết định số 1183/QĐ-SGD&ĐT ngày 08/10/2020)

LỊCH LÀM VIỆC CỦA HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC (Kèm theo Quyết định số 1183/QĐ-SGD&ĐT ngày  08/10/2020)

Bài tin liên quan
Tin tức
Tin đọc nhiều

Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Đình Đô - Hiệu Trưởng

Email: c3yenthanh3@nghean.edu.vn

Địa chỉ: Xã Quang Thành, Yên Thành, Nghệ An

Điện thoại: 0238 3638 678

Bản quyền © Trường THPT Yên Thành 3