TRƯỜNG THPT YÊN THÀNH 3: 2 SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐƯỢC CÔNG NHẬN CẤP TỈNH

Vừa qua, UBND tỉnh Nghệ An vừa công nhận sáng kiến kinh nghiệm cấp tỉnh năm 2018. Toàn tỉnh có 129 sáng kiến được công nhận. Trong 70 sáng kiến của khối THPT, các trường thuộc  huyện Yên Thành có 3 sáng kiến. Ngoài 1 sáng kiến thuộc về trường THPT Phan Đăng Lưu thì 2 sáng kiến còn lại thuộc về trường THPT Yên Thành 3. Đây là kết quả kết tinh từ tài năng cũng như sự nỗ lực của cô Thái Thị Thùy Linh và cô Thân Thị Lịnh.

Nhằm phát triển năng lực học sinh thông qua việc áp dụng các hình thức dạy học mới mẻ gắn với văn học dân tộc, cô Thái Thị Thùy Linh đã viết sáng kiến kinh nghiệm với đề tài “Dạy văn học dân gian ở trường THPT bằng đa dạng hóa hình thức dạy học”. Với sự sáng tạo và khả năng ứng dụng vào thực tế, sáng kiến này đã được công nhận ở cấp tỉnh.

Ảnh 1: Cô Thái Thị Thùy Linh

 

Cùng với đó, cô Thân Thị Lịnh đã viết sáng kiến kinh nghiệm với đề tài “Giáo dục hướng nghiệp qua nghề truyền thống trong dạy học công nghệ 10”. Đề tài này góp phần giúp cho học sinh định hướng được con đường tương lai thông qua giữ gìn những ngành nghề truyền thống của dân tộc.

Ảnh 2: Cô Thân Thị Lịnh

 

Kết quả trên là dấu hiệu tốt trong việc phát triển sự nghiệp dạy học của thầy cô trường THPT Yên Thành 3, hứa hẹn một tương lai đầy triển vọng. Nhân đây, xin gửi lời chúc mừng đến những giáo viên tài năng và tâm huyết, không chỉ mang lại vinh quang cho trường mà còn thắp ngọn nến tri thức cho các thế hệ học sinh hôm nay và mai sau!

Bài tin liên quan
Tin tức
Tin tức
Tin đọc nhiều

Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Đình Đô - Hiệu Trưởng

Email: c3yenthanh3@nghean.edu.vn

Địa chỉ: Xã Quang Thành, Yên Thành, Nghệ An

Điện thoại: 0238 3638 678

Bản quyền © Trường THPT Yên Thành 3