Kết quả bốc thăm vị trí trồng hoa

Tài liệu đính kèm: Tải về

Gửi các đồng chí kết quả và quy định loại hoa của các lớp như sau

Bài tin liên quan
Tin tức
Tin tức
Tin đọc nhiều

Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Đình Đô - Hiệu Trưởng

Email: c3yenthanh3@nghean.edu.vn

Địa chỉ: Xã Quang Thành, Yên Thành, Nghệ An

Điện thoại: 0238 3638 678

Bản quyền © Trường THPT Yên Thành 3