Thông tin chi tiết:
Tô Thị Tường
Tổ phó Tô Thị Tường
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Cử nhân
Trình độ Đại học
Điện thoại 0975905669
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều

Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Đình Đô - Hiệu Trưởng

Email: c3yenthanh3@nghean.edu.vn

Địa chỉ: Xã Quang Thành, Yên Thành, Nghệ An

Điện thoại: 0238 3638 678

Bản quyền © Trường THPT Yên Thành 3