Ban lãnh đạo
 • Nguyễn Minh Hải
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
 • Ngô Thị Hải Yến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng công đoàn
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
 • Tô Thị Tường
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0975905669
 • Thái Bá Hữu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ Sinh - Lý - Hóa
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
 • Tăng Ngọc Hoàn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ Toán - Tin
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
 • Hoàng Danh Sáng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ tịch Công Đoàn
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
 • Trần Đình Đô
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Email:
   dotd@nghean.edu.vn
Tin tức
Tin đọc nhiều

Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Đình Đô - Hiệu Trưởng

Email: c3yenthanh3@nghean.edu.vn

Địa chỉ: Xã Quang Thành, Yên Thành, Nghệ An

Điện thoại: 0238 3638 678

Bản quyền © Trường THPT Yên Thành 3