Ban lãnh đạo
 • Thầy Thái Văn Tuân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên
  • Điện thoại:
   0977138678
  • Email:
   tuannv@nghean.edu.vn
 • Thầy Nguyễn Thanh Hoài
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học Hóa
  • Điện thoại:
   0987106243
  • Email:
   hoaint.yt3@nghean.edu
 • Cô Lương Thị Trang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên
  • Điện thoại:
   0383753103
  • Email:
   trangluongvan@gmail.com
 • Thầy Đường Xuân Chính
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Bí thư Đoàn trường
  • Điện thoại:
   0967375199
  • Email:
   chinhdx.yt3@nghean.edu.vn
 • Thầy Hà Văn Ngọc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Bí thư Đoàn trường
  • Điện thoại:
   0974867467
  • Email:
   ngochv.yt3@nghean.edu.vn
 • Thầy Nguyễn Văn Nhuận
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư Đoàn trường
  • Điện thoại:
   0978863668
  • Email:
   nhuannv.yt3@gmail.com
Tin tức
Tin đọc nhiều

Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Đình Đô - Hiệu Trưởng

Email: c3yenthanh3@nghean.edu.vn

Địa chỉ: Xã Quang Thành, Yên Thành, Nghệ An

Điện thoại: 0238 3638 678

Bản quyền © Trường THPT Yên Thành 3