Thông tin chi tiết:
Cô Nguyễn Thị Thủy
Chi ủy viên Cô Nguyễn Thị Thủy
Ngày tháng năm sinh 25/08/1983
Giới tính Nữ
Trình độ ĐHSP Văn
Địa chỉ Quang Thành, Yên Thành, Nghệ An
Điện thoại 0334013213
Email thuynt.yt3@nghean.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều

Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Đình Đô - Hiệu Trưởng

Email: c3yenthanh3@nghean.edu.vn

Địa chỉ: Xã Quang Thành, Yên Thành, Nghệ An

Điện thoại: 0238 3638 678

Bản quyền © Trường THPT Yên Thành 3