Ban lãnh đạo
 • Thầy Hoàng Danh Sáng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chi ủy viên
  • Điện thoại:
   0984328878
  • Email:
   sanghd.yt3@nghean.edu.vn
 • Thầy Phan Tất Khang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Bí thư
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ Sinh học
  • Điện thoại:
   0985891788
  • Email:
   khangpt.yt3@nghean.edu.vn
 • Thầy Nguyễn Văn Nhuận
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chi ủy viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ Toán
  • Điện thoại:
   0978863668
  • Email:
   nhuannv.yt3@gmail.com
 • Thầy Trần Đình Đô
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư chi bộ
  • Điện thoại:
   0987832747
  • Email:
   trandinhdo1961@gmail.com
 • Cô Nguyễn Thị Thủy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chi ủy viên
  • Điện thoại:
   0334013213
  • Email:
   thuynt.yt3@nghean.edu.vn
Tin tức
Tin đọc nhiều

Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Đình Đô - Hiệu Trưởng

Email: c3yenthanh3@nghean.edu.vn

Địa chỉ: Xã Quang Thành, Yên Thành, Nghệ An

Điện thoại: 0238 3638 678

Bản quyền © Trường THPT Yên Thành 3