Ban lãnh đạo
 • Cô Nguyễn Thị Mười
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên BCH - Phụ trách Nữ công
  • Điện thoại:
   0978806089
  • Email:
   muoint.yt3@nghean.edu.vn
 • Thầy Nguyễn Khắc Toàn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên BCH
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ Vật lý
  • Điện thoại:
   0984821121
  • Email:
   toannt.yt3@nghean.edu.vn
 • Thầy Hoàng Danh Sáng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ tịch Công đoàn
  • Điện thoại:
   0984328878
  • Email:
   sanghd.yt3@nghean.edu.vn
Tin tức
Tin đọc nhiều

Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Đình Đô - Hiệu Trưởng

Email: c3yenthanh3@nghean.edu.vn

Địa chỉ: Xã Quang Thành, Yên Thành, Nghệ An

Điện thoại: 0238 3638 678

Bản quyền © Trường THPT Yên Thành 3