Thông tin chi tiết:
Bà Cao Thị Mười
Hội trưởng Bà Cao Thị Mười
Giới tính Nữ
Địa chỉ Kim Thành, Yên Thành, Nghệ An
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều

Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Đình Đô - Hiệu Trưởng

Email: c3yenthanh3@nghean.edu.vn

Địa chỉ: Xã Quang Thành, Yên Thành, Nghệ An

Điện thoại: 0238 3638 678

Bản quyền © Trường THPT Yên Thành 3